Thể loại đam mỹ ngắn (8 tác phẩm) trong (1/1) trang

Tuyển tập truyện ngắn BL: Đời cổ tích

Tuyển tập truyện ngắn BL: Đời cổ tích [Còn tiếp]

Nguyễn Thị Ngọc Hà 17-09-2017 3 126 2 3

[Truyện ngắn][Đam mỹ][Bl]

Cảm nhận về truyện ngắn

Cảm nhận về truyện ngắn "Hà Nội Sáp" – Pinecrocodile

Yu Jing 17-07-2017 1 54 1 3

[Review][Cảm nhận văn học][Đam mỹ]

Tuyệt Bách Và Nước Ép Táo Đỏ

Tuyệt Bách Và Nước Ép Táo Đỏ

Lam Nguyên 10-04-2017 1 922 0 8

[Truyện ngắn][Đam mỹ][Boys love]

Chờ đợi

Chờ đợi

Tuyết Hàn 29-08-2017 1 310 7 7

[Truyện ngắn][Đoản văn][Đam mỹ]

Nghiệt duyên

Nghiệt duyên

Tuyết Hàn 07-05-2017 1 160 1 1

[Đoản văn][Truyện ngắn][Đam mỹ]

Nuối tiếc

Nuối tiếc

Tuyết Hàn 03-06-2017 1 97 0 0

[Truyện ngắn][Đam mỹ]

Kí ức

Kí ức [Còn tiếp]

Tuyết Hàn 27-05-2018 2 61 1 1

[Truyện ngắn][Đồng nhân][Đam mỹ]

Tìm Anh

Tìm Anh

Thom Dang 05-06-2017 1 41 1 0

[Truyện ngắn][Đam mỹ][Ngôn tình]