Thể loại bạn tình (4 tác phẩm) trong (1/1) trang

Bạn giường.

Bạn giường. [Còn tiếp]

Miraculous Silence 19-01-2019 55 11927 27 187

[Truyện dài][Ngôn tình][Tâm lý xã hội]

Bạn thân là con trai

Bạn thân là con trai

Novahera Katori 17-08-2017 1 50 0 0

[Truyện ngắn][Tình cảm]

Bạn tôi - Tình tôi

Bạn tôi - Tình tôi [Còn tiếp]

Le Phong 23-11-2017 7 170 0 0

[Truyện dài][Truyện bl]

Tình bạn

Tình bạn

Thuy Tran 25-02-2017 1 49 0 3

[Thơ]