Thể loại cổ trang (5 tác phẩm) trong (1/1) trang

Cổ Thành

Cổ Thành [Còn tiếp]

Lục Diệp 19-05-2017 19 363 2 16

[Truyện dài][Cổ trang][Lãng mạn]

Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 13-05-2018 17 414 1 2

[Truyện dài][Cổ trang]

Chấp Niệm

Chấp Niệm [Còn tiếp]

Hieu Pham 22-03-2017 6 179 2 0

[Cổ trang][Truyện dài]

Đỗ quyên đề đoạn

Đỗ quyên đề đoạn

Lục Diệp 14-03-2017 1 118 0 6

[Truyện ngắn][Lãng mạn][Cổ trang]

Vô Phàm

Vô Phàm [Còn tiếp]

Hắc Đê U 13-05-2017 2 49 0 0

[Truyện dài][Tiên hiệp][Kỳ ảo]