Thể loại hai cô gái (2 tác phẩm) trong (1/1) trang

Viết cho em cô gái tháng mười hai

Viết cho em cô gái tháng mười hai

Phương Kem 25-04-2017 1 8337 3 9

[Tản văn]

Gửi em cô gái tháng mười hai.

Gửi em cô gái tháng mười hai.

Phương Kem 04-06-2017 1 810 0 5

[Thơ]