Thể loại sắc (5 tác phẩm) trong (1/1) trang

Tuyệt sắc nữ phụ

Tuyệt sắc nữ phụ [Còn tiếp]

Mặc Nhan 01-07-2018 9 91 2 0

[[truyện dài]]

Sắc sắc, không không

Sắc sắc, không không

Quang Thiep 03-09-2017 1 46 0 1

[Truyện ngắn]

Sắc màu nơi phố núi

Sắc màu nơi phố núi

Quang Thiep 05-10-2017 1 19 0 0

[Truyện ngắn]

Hai sắc hoa yêu thương

Hai sắc hoa yêu thương

Quang Đào Văn 02-10-2018 1 15 0 0

[Thơ]

Cục cưng con cần có cha sao?

Cục cưng con cần có cha sao? [Còn tiếp]

Hoàng Lão Tà 11-06-2017 3 924 7 9

[Ngôn tình][Truyện sắc][Truyện h]