Thể loại truyện ngắn tình yêu (2 tác phẩm) trong (1/1) trang

"Em đã yêu anh, yêu anh đến đau lòng."

Thắm Phạm 27-08-2017 1 249 2 0

[Truyện ngắn tình yêu]

Rồi sẽ qua hết, phải không?

Rồi sẽ qua hết, phải không?

Thắm Phạm 16-07-2017 1 76 1 3

[Truyện ngắn tình yêu]