Thể loại truyện ngắn (8 tác phẩm) trong (1/1) trang

Chuyện hôm qua

Chuyện hôm qua [Còn tiếp]

Nguyễn Văn Tú 06-01-2019 1 108 1 0

[Truyện ngắn]

Nếu được lựa chọn, ai cũng sẽ chọn lựa thứ tốt nhất?

Nếu được lựa chọn, ai cũng sẽ chọn lựa thứ tốt nhất?

My Tien Thi Huynh 19-09-2017 1 22 0 0

[Truyện ngắn]

"Em đã yêu anh, yêu anh đến đau lòng."

Thắm Phạm 27-08-2017 1 251 2 0

[Truyện ngắn tình yêu]

Lừa vợ về nhà

Lừa vợ về nhà

Tịnh Khang 09-05-2017 1 192 1 0

[Đoản văn][Đam mỹ][Truyện ngắn]

Thanh xuân của tớ, tớ yêu cậu

Thanh xuân của tớ, tớ yêu cậu

Anh Quynh 28-06-2017 1 181 1 1

[Thể loại : truyện ngắn][Thanh xuân]

Bố!

Bố!

Phạm Văn Thắng 30-11-2017 1 118 1 0

[Truyện ngắn]

Rồi sẽ qua hết, phải không?

Rồi sẽ qua hết, phải không?

Thắm Phạm 16-07-2017 1 81 1 3

[Truyện ngắn tình yêu]

Lyn

Lyn

Nguyễn Thị Hải Vân 16-07-2017 1 12 0 3

[Truyện ngắn]