Thể loại truyện ngược (3 tác phẩm) trong (1/1) trang

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ! [Còn tiếp]

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 21-05-2018 24 4682 15 48

[Truyện ngắn][Truyện dài][Truyện tình cảm]

Yêu

Yêu [Còn tiếp]

Minh Mốc 19-08-2017 8 921 5 2

[Truyện dài][Tình yêu hiện đại][Ngược tâm]

Tôi không tin hẹn ước

Tôi không tin hẹn ước [Còn tiếp]

Duyen Nguyen 07-06-2017 7 293 2 0

[Truyện dài][Ngôn tình][Ngược]