Thể loại truyện ngắn hay (4 tác phẩm) trong (1/1) trang

Chỉ tại em không đủ dũng cảm, hay tại anh thay lòng?

Chỉ tại em không đủ dũng cảm, hay tại anh thay lòng?

Ka Đôla 02-03-2017 1 155 4 1

[Truyện ngắn]

Gửi cậu, hay gửi thanh xuân!

Gửi cậu, hay gửi thanh xuân!

Trần Lan 19-08-2017 1 149 4 4

[Truyện ngắn]

Thích một người không sai

Thích một người không sai [Còn tiếp]

Vũ Vân 04-03-2017 5 527 2 34

[Truyện dài][Truyện ngắn hay]

Hãy biết hi sinh vì người mình yêu

Hãy biết hi sinh vì người mình yêu

Tuyết Hàn 20-04-2017 1 193 5 11

[Truyện ngắn][Đoản văn]