Thể loại truyện ngắn hay (5 tác phẩm) trong (1/1) trang

Chỉ tại em không đủ dũng cảm, hay tại anh thay lòng?

Chỉ tại em không đủ dũng cảm, hay tại anh thay lòng?

Ka Đôla 02-03-2017 1 133 4 1

[Truyện ngắn]

Gửi cậu, hay gửi thanh xuân!

Gửi cậu, hay gửi thanh xuân!

Trần Lan 19-08-2017 1 97 4 4

[Truyện ngắn]

Em có đau như anh bây giờ hay không?

Em có đau như anh bây giờ hay không? [Còn tiếp]

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 11-09-2017 2 51 0 1

[Truyện ngắn]

Thích một người không sai

Thích một người không sai [Còn tiếp]

Vũ Vân 04-03-2017 5 492 1 34

[Truyện dài][Truyện ngắn hay]

Hãy biết hi sinh vì người mình yêu

Hãy biết hi sinh vì người mình yêu

Tuyết Hàn 20-04-2017 1 120 5 11

[Truyện ngắn][Đoản văn]