Thể loại truyện tình (72 tác phẩm) trong (1/8) trang

Tình một đêm

Tình một đêm [Còn tiếp]

La Lune 03-05-2017 8 1489 8 47

[Truyện dài][Truyện tình cảm][Ngôn tình]

Ngủ, qua đêm và Làm Tình

Ngủ, qua đêm và Làm Tình

Thụy Phiên Nguyễn Phúc 08-03-2017 1 711 1 0

[Truyện tình yêu]

Mối Tình Đầu

Mối Tình Đầu

Trần Tôn 30-05-2017 1 35 0 0

[Truyện tình.]

Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc [Còn tiếp]

Nguyễn Hy 01-06-2018 64 1379 2 5

[Truyện dài]

Thanh xuân ấy... Lỡ lạc mất tình đầu

Thanh xuân ấy... Lỡ lạc mất tình đầu

Dâu Tây 07-06-2017 1 374 3 14

[Truyện ngắn]

Có một tình yêu như thế

Có một tình yêu như thế [Còn tiếp]

Huo Nio 28-02-2017 3 328 2 0

[Truyện ngắn]

Mối tình đầu

Mối tình đầu

Bình An 26-02-2017 5 249 1 5

[Truyện ngắn]

Tình đầu

Tình đầu

Tuyết Hàn 08-06-2017 1 201 6 370

[Truyện ngắn][Đoản văn]

Mối tình đầu

Mối tình đầu

Hàn Tiểu Tuyết 05-03-2017 1 188 5 23

[Truyện ngắn]