Thể loại truyện tình (71 tác phẩm) trong (1/8) trang

Tình một đêm

Tình một đêm [Còn tiếp]

La Lune 03-05-2017 8 1369 8 47

[Truyện dài][Truyện tình cảm][Ngôn tình]

Ngủ, qua đêm và Làm Tình

Ngủ, qua đêm và Làm Tình

Thụy Phiên Nguyễn Phúc 08-03-2017 1 677 1 0

[Truyện tình yêu]

Mối Tình Đầu

Mối Tình Đầu

Trần Tôn 30-05-2017 1 32 0 0

[Truyện tình.]

Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc [Còn tiếp]

Nguyễn Hy 01-06-2018 64 1311 2 5

[Truyện dài]

Có một tình yêu như thế

Có một tình yêu như thế [Còn tiếp]

Huo Nio 28-02-2017 3 316 2 0

[Truyện ngắn]

Mối tình đầu

Mối tình đầu

Bình An 26-02-2017 5 207 1 5

[Truyện ngắn]

Tình đầu

Tình đầu

Tuyết Hàn 08-06-2017 1 198 6 370

[Truyện ngắn][Đoản văn]

Mối tình đầu

Mối tình đầu

Hàn Tiểu Tuyết 05-03-2017 1 179 5 23

[Truyện ngắn]

Bạn tôi - Tình tôi

Bạn tôi - Tình tôi [Còn tiếp]

Le Phong 23-11-2017 7 165 0 0

[Truyện dài][Truyện bl]