Thể loại yêu tu (4 tác phẩm) trong (1/1) trang

Hoa yêu ta chỉ là đi ngang qua thôi.

Hoa yêu ta chỉ là đi ngang qua thôi. [Còn tiếp]

Doãn Chấn 02-09-2017 1 46 0 1

[Đam mỹ][Yêu tu][Xuyên thư]

Cảm ơn anh - Người cũ em từng yêu...

Cảm ơn anh - Người cũ em từng yêu...

Tịnh Khang 22-03-2017 1 372 1 0

[Tản văn]

Yêu anh tự bao giờ

Yêu anh tự bao giờ

Ỉn Con Say Sữa 15-08-2017 1 34 1 0

[Truyện ngắn]

Từ bỏ tất cả để yêu anh

Từ bỏ tất cả để yêu anh [Còn tiếp]

Shine Bùi 30-06-2017 2 33 0 0

[Truyện dài]