Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa

Diêm vương, ta có thể đầu thai chưa [Còn tiếp]

Chi Nhân Vô Tâm 08-05-2018 8 2238 20 56

[Ngôn tình][Hài hước]

Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ [Còn tiếp]

Trịnh Ngọc Lâm 13-05-2018 8 329 2 0

[[truyện wiki]]

Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 13-05-2018 17 264 1 2

[Truyện dài][Cổ trang]

Người đàn bà và cơn mưa

Người đàn bà và cơn mưa

Mưa Mùa Hạ 09-05-2018 1 20 0 0

[Thơ]

Tình

Tình

Mưa Mùa Hạ 11-05-2018 1 13 0 0

[Truyện ngắn]

Khi sóng ngầm đi qua.

Khi sóng ngầm đi qua.

Mưa Mùa Hạ 11-05-2018 1 11 1 0

[Truyện ngắn]