Anh Minh Trần

Tham gia từ: 9 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 1
Tổng số chương: 1
Tổng số lượt đọc: 34
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 3
Số tác phẩm đã đọc: 6

Rồi ngày mai sẽ khác

Rồi ngày mai sẽ khác

Anh Minh Trần 18-09-2017 1 34 0 1

[Truyện ngắn]