Apple Trương

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 9
Tổng số chương: 9
Tổng số lượt đọc: 524
Số người theo dõi: 4
Số bình luận: 1
Số tác phẩm đã đọc: 63

Sao anh còn chưa xuất hiện ?

Sao anh còn chưa xuất hiện ?

Apple Trương 10-04-2019 1 65 1 0

[Tâm sự]

Em tự mình bắt đầu và kết thúc

Em tự mình bắt đầu và kết thúc

Apple Trương 21-06-2018 1 35 0 0

[Tâm sự]

Phải chi em gặp anh sớm hơn...

Phải chi em gặp anh sớm hơn...

Apple Trương 11-06-2018 1 69 1 0

[Tâm sự]

Cuộc sống đôi khi là thế !

Cuộc sống đôi khi là thế !

Apple Trương 08-06-2018 1 75 0 0

[Tản văn]

Người em đã thương

Người em đã thương

Apple Trương 23-05-2018 1 59 1 0

[Truyện ngắn]

Nếu tôi bán cho bạn một vé về tuổi thơ với giá 1đ, bạn có mua không?

Nếu tôi bán cho bạn một vé về tuổi thơ với giá 1đ, bạn có mua không?

Apple Trương 26-12-2017 1 44 1 0

[Truyện ngắn]

Gửi anh!

Gửi anh!

Apple Trương 28-07-2017 1 41 0 0

[Tâm sự]

Con vẫn nhớ!

Con vẫn nhớ!

Apple Trương 27-07-2017 1 58 1 0

[Tâm sự]

Những ngày có cha

Những ngày có cha

Apple Trương 22-07-2017 1 78 1 2

[Truyện ngắn]