Apple Trương

Tham gia từ: 10 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 4
Tổng số chương: 4
Tổng số lượt đọc: 142
Số người theo dõi: 3
Số bình luận: 1
Số tác phẩm đã đọc: 39

Nếu tôi bán cho bạn một vé về tuổi thơ với giá 1đ, bạn có mua không?

Nếu tôi bán cho bạn một vé về tuổi thơ với giá 1đ, bạn có mua không?

Apple Trương 26-12-2017 1 21 1 0

[Truyện ngắn]

Gửi anh!

Gửi anh!

Apple Trương 28-07-2017 1 30 0 0

[Tâm sự]

Con vẫn nhớ!

Con vẫn nhớ!

Apple Trương 27-07-2017 1 44 1 0

[Tâm sự]

Những ngày có cha

Những ngày có cha

Apple Trương 22-07-2017 1 47 1 2

[Truyện ngắn]