Bông Ngố

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 1
Tổng số chương: 1
Tổng số lượt đọc: 44
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 2
Cố gắng chính là cách duy nhất để tồn tại

Em vẫn chờ anh nói

Em vẫn chờ anh nói

Bông Ngố 14-12-2017 1 44 0 0

[Tản văn]