Chu Long

Tham gia từ: 3 năm trước
Tổng số tác phẩm: 114
Tổng số chương: 115
Tổng số lượt đọc: 2276
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 9
Số tác phẩm đã đọc: 76
Tôi Chu Long mới viêts vào trang Mà chưa biết cách đăng bài Lên còn lôn xộn Kính mòn BBT hỗ trợ và thông cảm giúp đỡ

Đông đã sang

Đông đã sang

Chu Long 14-09-2018 1 24 0 0

[Thơ]

Đông mùa đôi lứa

Đông mùa đôi lứa

Chu Long 14-09-2018 1 21 0 0

[Thơ]

Mùa đông

Mùa đông

Chu Long 14-09-2018 1 20 1 0

[Thơ]

Ngày xá tội vong nhân

Ngày xá tội vong nhân

Chu Long 29-08-2018 1 19 0 0

[Thơ]

Hãy là người lương thiện

Hãy là người lương thiện

Chu Long 29-08-2018 1 24 0 0

[Thơ]

Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Chu Long 29-08-2018 1 44 0 0

[Thơ]

Vườn linh thiên đường

Vườn linh thiên đường

Chu Long 29-08-2018 1 17 0 0

[Thơ]

Tình thu

Tình thu

Chu Long 29-08-2018 1 26 0 0

[Thơ]

Tâm tư người vùng sâu xa

Tâm tư người vùng sâu xa

Chu Long 14-08-2018 1 17 0 0

[Thơ]

Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 23 0 0

[Thơ]