Dím

Tham gia từ: 10 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 6
Tổng số chương: 6
Tổng số lượt đọc: 155
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 3
Số tác phẩm đã đọc: 7

Cho em

Cho em

Dím 17-12-2017 1 14 0 0

[Thơ tình]

Không đề

Không đề

Dím 08-05-2017 1 12 0 0

[Blog]

Để em nói anh nghe

Để em nói anh nghe

Dím 11-03-2017 1 16 0 0

[Thơ]

Diary for you!

Diary for you!

Dím 10-03-2017 1 5 0 0

[Tản văn]

Phía sau song sắt

Phía sau song sắt

Dím 24-02-2017 1 72 1 2

[Truyện ngắn]

Ngẩng đầu ngó tuổi thơ

Ngẩng đầu ngó tuổi thơ

Dím 24-02-2017 1 36 0 0

[Tản văn]