Dũng Nguyên

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 7
Tổng số chương: 18
Tổng số lượt đọc: 700
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 1
Số tác phẩm đã đọc: 47
Họ và Tên: Nguyễn Đình Dũng Ngày sinh: 8/8 Quê Quán: Hà Tĩnh Bút Danh: Dũng Nguyên

Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn [Còn tiếp]

Dũng Nguyên 24-03-2018 12 291 0 0

[Tập thơ]

Tháng Ba nay

Tháng Ba nay

Dũng Nguyên 18-03-2018 1 71 0 0

[Thơ]

Về đi em, khi mùa thương nhớ đã về rồi

Về đi em, khi mùa thương nhớ đã về rồi

Dũng Nguyên 08-11-2017 1 66 0 0

[Thơ]

Cho tôi xin một vé về tuổi thơ

Cho tôi xin một vé về tuổi thơ

Dũng Nguyên 26-10-2017 1 55 0 0

[Thơ]

Lỡ bước

Lỡ bước

Dũng Nguyên 22-10-2017 1 52 1 0

[Thơ]

Tháng Mười về

Tháng Mười về

Dũng Nguyên 21-10-2017 1 86 1 2

[Thơ]

Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 21-10-2017 1 79 1 0

[Thơ]