Dũng Nguyên

Tham gia từ: 5 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 7
Tổng số chương: 17
Tổng số lượt đọc: 293
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 1
Số tác phẩm đã đọc: 43
Họ và Tên: Nguyễn Đình Dũng Ngày sinh: 8/8 Quê Quán: Hà Tĩnh Bút Danh: Dũng Nguyên

Tháng Ba nay

Tháng Ba nay

Dũng Nguyên 18-03-2018 1 36 0 0

[Thơ]

Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn [Còn tiếp]

Dũng Nguyên 13-11-2017 11 91 0 0

[Tập thơ]

Về đi em, khi mùa thương nhớ đã về rồi

Về đi em, khi mùa thương nhớ đã về rồi

Dũng Nguyên 08-11-2017 1 22 0 0

[Thơ]

Cho tôi xin một vé về tuổi thơ

Cho tôi xin một vé về tuổi thơ

Dũng Nguyên 26-10-2017 1 21 0 0

[Thơ]

Lỡ bước

Lỡ bước

Dũng Nguyên 22-10-2017 1 37 1 0

[Thơ]

Tháng Mười về

Tháng Mười về

Dũng Nguyên 21-10-2017 1 53 1 2

[Thơ]

Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 21-10-2017 1 33 1 0

[Thơ]