Doãn Chấn

Tham gia từ: 4 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 1
Tổng số chương: 0
Tổng số lượt đọc: 24
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 2

Hoa yêu ta chỉ là đi ngang qua thôi.

Hoa yêu ta chỉ là đi ngang qua thôi. [Còn tiếp]

Doãn Chấn 02-09-2017 1 24 0 1

[Đam mỹ][Yêu tu][Xuyên thư]