Duyen Nguyen

Tham gia từ: 3 năm trước
Tổng số tác phẩm: 4
Tổng số chương: 9
Tổng số lượt đọc: 2032
Số người theo dõi: 2
Số bình luận: 1
Số tác phẩm đã đọc: 9

Thanh xuân của ai không mơ hồ?

Thanh xuân của ai không mơ hồ?

Duyen Nguyen 17-06-2017 1 1595 3 4

[Tản văn][Thanh xuân]

Anh có biết không?

Anh có biết không?

Duyen Nguyen 08-06-2017 1 79 0 0

[Tản văn][Tình yêu]

Tôi không tin hẹn ước

Tôi không tin hẹn ước [Còn tiếp]

Duyen Nguyen 07-06-2017 7 312 2 0

[Truyện dài][Ngôn tình][Ngược]

7.775 km yêu anh!

7.775 km yêu anh!

Duyen Nguyen 03-06-2017 1 46 0 0

[Tản văn][Thanh xuân]