Hà Thu

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 9
Tổng số chương: 10
Tổng số lượt đọc: 355
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 19
Số tác phẩm đã đọc: 30
"Ưu điểm là nhớ dai, khuyết điểm là hay thù vặt"

Những câu chuyện của nữ tu sĩ Rozoj

Những câu chuyện của nữ tu sĩ Rozoj

Hà Thu 03-09-2017 2 44 1 0

[Fantasy][Cổ tích]

Nàng Thơ

Nàng Thơ

Hà Thu 31-08-2017 1 87 0 0

[Truyện ngắn]

Over the Hills and Far away

Over the Hills and Far away

Hà Thu 29-08-2017 1 25 0 0

[Truyện ngắn]

Bến Không Chồng

Bến Không Chồng

Hà Thu 29-08-2017 1 29 0 0

[Truyện ngắn]

Bên Kia Bờ

Bên Kia Bờ

Hà Thu 29-08-2017 1 13 0 0

[Truyện ngắn]

19, Người Phố Lạ và Người Nhà

19, Người Phố Lạ và Người Nhà

Hà Thu 29-08-2017 1 17 0 0

[Truyện ngắn]

Chuyến đi xa

Chuyến đi xa

Hà Thu 03-08-2017 1 55 0 4

[Thơ tự do]

19, người phố và người quê

19, người phố và người quê

Hà Thu 27-06-2017 1 39 1 2

[Truyện ngắn]

Bọt sóng

Bọt sóng

Hà Thu 10-06-2017 1 46 0 1

[Truyện ngắn]