Hân Hân

Tham gia từ: 11 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 6
Tổng số lượt đọc: 176
Số người theo dõi: 3
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 17

Phượng Vĩ nhuộm Bằng Lăng

Phượng Vĩ nhuộm Bằng Lăng

Hân Hân 17-09-2018 1 17 0 0

[Truyện ngắn]

Gió hạ thổi thanh xuân

Gió hạ thổi thanh xuân [Còn tiếp]

Hân Hân 01-09-2018 6 159 1 4

[Truyện dài]