Hương Diễm

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 4
Tổng số chương: 7
Tổng số lượt đọc: 570
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 18
Số tác phẩm đã đọc: 9

Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 108 1 2

[Truyện ngắn]

Một lần độc thân

Một lần độc thân

Hương Diễm 03-05-2017 1 26 0 2

[Tản văn]

Mẹ về trong những giấc mơ

Mẹ về trong những giấc mơ

Hương Diễm 23-04-2017 1 281 1 6

[Truyện ngắn]

Ngăn bàn màu trắng

Ngăn bàn màu trắng [Còn tiếp]

Hương Diễm 20-04-2017 5 155 2 23

[Truyện dài]