Hương Lê

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 3
Tổng số chương: 3
Tổng số lượt đọc: 90
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 5

Nhói.

Nhói.

Hương Lê 18-10-2017 1 27 0 1

[Thơ]

Đóng kí ức

Đóng kí ức

Hương Lê 10-09-2017 1 17 1 2

[Thơ]

Xin lỗi...em đã quên !

Xin lỗi...em đã quên !

Hương Lê 23-04-2017 1 46 0 1

[Thơ]