Hương Lê

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 7
Tổng số chương: 8
Tổng số lượt đọc: 254
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 23

Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 30 0 0

[Thơ]

Buông

Buông

Hương Lê 28-08-2018 1 9 0 0

[Thơ]

Đóng kí ức

Đóng kí ức

Hương Lê 26-08-2018 2 35 1 0

[Thơ]

Ngày hôm nay

Ngày hôm nay

Hương Lê 24-08-2018 1 22 0 0

[Thơ]

Có một thời... như thế

Có một thời... như thế

Hương Lê 24-08-2018 1 31 0 0

[Thơ]

Nhói.

Nhói.

Hương Lê 18-10-2017 1 35 0 0

[Thơ]

Xin lỗi...em đã quên !

Xin lỗi...em đã quên !

Hương Lê 23-04-2017 1 92 0 1

[Thơ]