Hạ Lệ Băng

Tham gia từ: 7 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 12
Tổng số lượt đọc: 634
Số người theo dõi: 6
Số bình luận: 17
Số tác phẩm đã đọc: 5

Lạnh lẽo

Lạnh lẽo [Còn tiếp]

Hạ Lệ Băng 23-11-2017 8 549 10 25

[Truyện dài]

Bà xã đại nhân là cún cưng.

Bà xã đại nhân là cún cưng.

Hạ Lệ Băng 01-09-2017 4 85 1 5

[Truyện dài.]