Hạ Lệ Băng

Tham gia từ: 9 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 3
Tổng số chương: 13
Tổng số lượt đọc: 667
Số người theo dõi: 6
Số bình luận: 18
Số tác phẩm đã đọc: 7

Nợ ai một đoạn tình xưa.

Nợ ai một đoạn tình xưa. [Còn tiếp]

Hạ Lệ Băng 21-12-2017 1 15 0 0

[Truyện ngắn]

Lạnh lẽo

Lạnh lẽo [Còn tiếp]

Hạ Lệ Băng 23-11-2017 8 560 10 25

[Truyện dài]

Bà xã đại nhân là cún cưng.

Bà xã đại nhân là cún cưng.

Hạ Lệ Băng 01-09-2017 4 92 1 5

[Truyện dài.]