Hảo Trần

Tham gia từ: 3 năm trước
Tổng số tác phẩm: 1
Tổng số chương: 1
Tổng số lượt đọc: 399
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 0

Bạn thân 7 năm! Ta có yêu nhau không?!

Bạn thân 7 năm! Ta có yêu nhau không?!

Hảo Trần 15-05-2017 1 399 1 0

[Truyện ngắn]