Hoàng Lão Tà

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 4
Tổng số lượt đọc: 2909
Số người theo dõi: 8
Số bình luận: 7
Số tác phẩm đã đọc: 8
Là người vui vẻ năng động, đam mê ngôn tình!

Cục cưng con cần có cha sao?

Cục cưng con cần có cha sao? [Còn tiếp]

Hoàng Lão Tà 11-06-2017 3 2555 7 9

[Ngôn tình][Truyện sắc][Truyện h]

Hối Hận Muộn Màng

Hối Hận Muộn Màng

Hoàng Lão Tà 08-06-2017 1 354 3 8

[Truyện ngắn]