Hoàng Phụng

Tham gia từ: 8 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 5
Tổng số lượt đọc: 211
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 1
Số tác phẩm đã đọc: 21

Nữ phụ thì sao? Quan trọng vẫn là thần thái!

Nữ phụ thì sao? Quan trọng vẫn là thần thái! [Còn tiếp]

Hoàng Phụng 27-05-2018 4 137 1 2

[Truyện dài][Ngôn tình][Xuyên thư.]

Tình yêu ngăn cách! Điên cuồng yêu anh!

Tình yêu ngăn cách! Điên cuồng yêu anh!

Hoàng Phụng 04-05-2018 2 74 1 0

[Truyện ngắn.]