Kỳ Mạnh

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 4
Tổng số chương: 4
Tổng số lượt đọc: 151
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 23

Mẹ tôi

Mẹ tôi

Kỳ Mạnh 29-08-2017 1 25 1 1

[Thơ]

Lời ru mặn nồng

Lời ru mặn nồng

Kỳ Mạnh 29-08-2017 1 20 1 1

[Thơ]

Giấc mơ

Giấc mơ

Kỳ Mạnh 29-08-2017 1 12 1 1

[Thơ]

Nhớ lời cha dạy

Nhớ lời cha dạy

Kỳ Mạnh 26-08-2017 1 94 2 1

[Thơ]