Ka Đôla

Tham gia từ: 6 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 7
Tổng số chương: 7
Tổng số lượt đọc: 364
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 10
Số tác phẩm đã đọc: 11

Đừng đặt niềm tin sống vào bất kì ai

Đừng đặt niềm tin sống vào bất kì ai

Ka Đôla 13-06-2017 1 51 3 7

[Tâm sự]

Yêu đơn phương đau lắm

Yêu đơn phương đau lắm

Ka Đôla 06-03-2017 1 123 2 5

[Tản văn]

Bạn tôi

Bạn tôi

Ka Đôla 06-03-2017 1 6 0 0

[Thơ]

Hối hận có kịp không anh?

Hối hận có kịp không anh?

Ka Đôla 06-03-2017 1 40 0 2

[Truyện ngắn]

Thời đi học

Thời đi học

Ka Đôla 05-03-2017 1 9 0 0

[Thơ]

Điều ước nhỏ

Điều ước nhỏ

Ka Đôla 04-03-2017 1 16 1 0

[Thơ]

Chỉ tại em không đủ dũng cảm, hay tại anh thay lòng?

Chỉ tại em không đủ dũng cảm, hay tại anh thay lòng?

Ka Đôla 02-03-2017 1 119 4 1

[Truyện ngắn]