Kellei Nguyen

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 14
Tổng số chương: 14
Tổng số lượt đọc: 3700
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 4
Số tác phẩm đã đọc: 0

Tình yêu của nữ Ngưu

Tình yêu của nữ Ngưu

Kellei Nguyen 16-05-2017 1 977 0 3

[Tản văn][Hoàng đạo][Kim ngưu]

Con muốn bố cắt tóc

Con muốn bố cắt tóc

Kellei Nguyen 16-05-2017 1 55 0 0

[Tản văn]

Tìm anh nơi đâu?

Tìm anh nơi đâu?

Kellei Nguyen 16-05-2017 1 47 0 0

[Tản văn]

Ước

Ước

Kellei Nguyen 14-03-2017 1 8 0 0

[Thơ]

Cô độc

Cô độc

Kellei Nguyen 13-03-2017 1 107 0 0

[Thơ]

Bốn mùa

Bốn mùa

Kellei Nguyen 13-03-2017 1 24 0 1

[Thơ]

Hoa trôi

Hoa trôi

Kellei Nguyen 13-03-2017 1 14 0 0

[Thơ]

Bạch Dương trong mắt người khác thế nào?

Bạch Dương trong mắt người khác thế nào?

Kellei Nguyen 02-03-2017 1 164 0 0

[Hoàng đạo][Bạch dương]

Anh, em muốn yêu dài lâu?

Anh, em muốn yêu dài lâu?

Kellei Nguyen 02-03-2017 1 77 0 1

[Tản văn]

Ăn quán hay tự nấu ăn ở nhà một mình?

Ăn quán hay tự nấu ăn ở nhà một mình?

Kellei Nguyen 01-03-2017 1 416 0 1

[Tản văn]