Khúc Vũ

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 1
Tổng số chương: 1
Tổng số lượt đọc: 28
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 2

Coi ta như chưa từng tồn tại...

Coi ta như chưa từng tồn tại...

Khúc Vũ 04-06-2017 1 28 0 0

[Truyện ngắn]