Lục Diệp

Tham gia từ: 12 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 5
Tổng số chương: 24
Tổng số lượt đọc: 956
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 17
Số tác phẩm đã đọc: 8

Cổ Thành

Cổ Thành [Còn tiếp]

Lục Diệp 19-05-2017 19 248 2 16

[Truyện dài][Cổ trang][Lãng mạn]

Những giấc mơ nối liền

Những giấc mơ nối liền

Lục Diệp 21-04-2017 1 37 1 7

[Truyện ngắn]

Phía cuối con đường

Phía cuối con đường [Còn tiếp]

Lục Diệp 10-04-2017 2 595 0 2

[Truyện dài][Lãng mạn][Hiện đại]

Cửa sổ, nàng và tôi

Cửa sổ, nàng và tôi

Lục Diệp 14-03-2017 1 34 1 0

[Truyện ngắn][Lãng mạn][Kỳ ảo]

Đỗ quyên đề đoạn

Đỗ quyên đề đoạn

Lục Diệp 14-03-2017 1 42 0 6

[Truyện ngắn][Lãng mạn][Cổ trang]