La Lune

Tham gia từ: 8 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 6
Tổng số chương: 39
Tổng số lượt đọc: 1528
Số người theo dõi: 6
Số bình luận: 49
Số tác phẩm đã đọc: 5
Ich bin La Lune

Lòng người

Lòng người

La Lune 10-05-2017 1 42 1 0

[Tản văn]

Tình một đêm

Tình một đêm [Còn tiếp]

La Lune 03-05-2017 8 848 8 47

[Truyện dài][Truyện tình cảm][Ngôn tình]

Em là để yêu

Em là để yêu [Còn tiếp]

La Lune 25-04-2017 3 119 6 13

[Truyện dài][Truyện tình cảm tuổi teen]

Duyên phận

Duyên phận

La Lune 01-03-2017 16 209 2 0

[Truyện dài][Truyện tình cảm][Ngôn tình]

Cứ yêu đi

Cứ yêu đi

La Lune 27-02-2017 3 60 1 2

[Truyện ngắn][Truyện tình cảm]

Yêu xa

Yêu xa

La Lune 24-02-2017 9 250 3 8

[Truyện dài][Truyện ngắn]