LiLy Nguyễn

Tham gia từ: 3 năm trước
Tổng số tác phẩm: 17
Tổng số chương: 55
Tổng số lượt đọc: 19564
Số người theo dõi: 6
Số bình luận: 83
Số tác phẩm đã đọc: 27

Em muốn nói với anh

Em muốn nói với anh

LiLy Nguyễn 06-11-2017 1 98 1 1

[Thơ tình]

Mẹ yêu con

Mẹ yêu con

LiLy Nguyễn 06-08-2017 7 7175 2 19

[Thơ]

Gửi em cô gái của tháng 7

Gửi em cô gái của tháng 7

LiLy Nguyễn 10-07-2017 1 1998 0 0

[Thơ tình]

Chọn Lựa - Giản Đơn

Chọn Lựa - Giản Đơn [Còn tiếp]

LiLy Nguyễn 26-06-2017 21 295 2 0

[Truyện ký]

Gửi em cô gái của tháng 6

Gửi em cô gái của tháng 6

LiLy Nguyễn 01-06-2017 1 610 1 0

[Thơ tình]

Nơi cổng trời

Nơi cổng trời

LiLy Nguyễn 15-05-2017 1 71 1 3

[Thơ]

Anh là tia nắng

Anh là tia nắng

LiLy Nguyễn 09-05-2017 1 131 1 0

[Truyện ngắn]

Cuốn sách của mẹ Giản Đơn

Cuốn sách của mẹ Giản Đơn [Còn tiếp]

LiLy Nguyễn 09-05-2017 4 103 1 5

[Truyện dài]

Gửi em cô gái của tháng 5

Gửi em cô gái của tháng 5

LiLy Nguyễn 06-05-2017 1 1524 2 2

[Thơ]

Gửi em cô gái của tháng 9

Gửi em cô gái của tháng 9

LiLy Nguyễn 05-05-2017 1 4610 1 0

[Thơ]