Mạc Vấn

Tham gia từ: 4 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 7
Tổng số chương: 7
Tổng số lượt đọc: 90
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 1
Số tác phẩm đã đọc: 10

Bài thơ vô đề

Bài thơ vô đề

Mạc Vấn 26-08-2017 1 21 0 2

[Thơ]

Anh có đôi lần

Anh có đôi lần

Mạc Vấn 26-08-2017 1 11 0 2

[Thơ]

Chiếc hộp anh tặng tôi

Chiếc hộp anh tặng tôi

Mạc Vấn 26-08-2017 1 12 0 4

[Thơ]

Bước tiếp con đường

Bước tiếp con đường

Mạc Vấn 26-08-2017 1 8 0 1

[Truyện ngắn]

Anh vẫn luôn im lặng, như em

Anh vẫn luôn im lặng, như em

Mạc Vấn 26-08-2017 1 20 0 1

[Tản văn]

Ta và em

Ta và em

Mạc Vấn 26-08-2017 1 5 0 1

[Thơ]

Tình một nửa

Tình một nửa

Mạc Vấn 26-08-2017 1 13 0 1

[Thơ]