Mỹ Duyên Trần

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 6
Tổng số lượt đọc: 153
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 3
Số tác phẩm đã đọc: 11

Hứa một lời vận mệnh một đời

Hứa một lời vận mệnh một đời [Còn tiếp]

Mỹ Duyên Trần 22-01-2018 5 124 0 1

[Truyện dài]

Nhân sinh trọn kiếp yêu người

Nhân sinh trọn kiếp yêu người

Mỹ Duyên Trần 04-01-2018 3 29 0 0

[Truyện dài]