Maria Joe

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 3
Tổng số chương: 3
Tổng số lượt đọc: 98
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 10

Mảnh ký ức

Mảnh ký ức

Maria Joe 29-08-2017 1 21 0 1

[Truyện ngắn.]

Cậu ấy

Cậu ấy

Maria Joe 27-08-2017 1 45 0 1

[Truyện ngắn]

Que tăm nhỏ

Que tăm nhỏ

Maria Joe 02-08-2017 1 32 0 0

[Truyện ngắn.]