My Chu

Tham gia từ: 3 năm trước
Tổng số tác phẩm: 3
Tổng số chương: 14
Tổng số lượt đọc: 2081
Số người theo dõi: 3
Số bình luận: 8
Số tác phẩm đã đọc: 5

Ở phía sau em

Ở phía sau em [Còn tiếp]

My Chu 26-08-2018 11 1835 6 17

[Ngôn tình]

Bay khỏi vùng trời mang tên anh

Bay khỏi vùng trời mang tên anh

My Chu 28-08-2017 1 86 0 0

[Truyện ngắn]

Ký ức, muốn nhớ, muốn quên

Ký ức, muốn nhớ, muốn quên

My Chu 25-06-2017 2 160 0 0

[Truyện ngắn]