Nguyễn Cao Bảo Trân

Tham gia từ: 2 năm trước
Tổng số tác phẩm: 4
Tổng số chương: 4
Tổng số lượt đọc: 559
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 1
Số tác phẩm đã đọc: 1

Nếu có kiếp sau

Nếu có kiếp sau

Nguyễn Cao Bảo Trân 03-03-2017 1 161 0 1

[Truyện ngắn]

Lặng thầm

Lặng thầm

Nguyễn Cao Bảo Trân 25-02-2017 1 147 0 2

[Tản văn]

Rồi sẽ quên

Rồi sẽ quên

Nguyễn Cao Bảo Trân 25-02-2017 1 233 1 0

[Tản văn]

Xa rồi

Xa rồi

Nguyễn Cao Bảo Trân 24-02-2017 1 18 0 0

[Thơ]