Nguyễn Duy Khánh

Tham gia từ: 8 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 5
Tổng số chương: 8
Tổng số lượt đọc: 118
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 4
Số tác phẩm đã đọc: 25

Thu Hà Nội trong tôi!

Thu Hà Nội trong tôi!

Nguyễn Duy Khánh 27-09-2017 1 11 0 1

[Thơ tình]

Em lấy chồng!

Em lấy chồng!

Nguyễn Duy Khánh 29-07-2017 1 12 1 0

[Thơ tình]

Vô đề!

Vô đề!

Nguyễn Duy Khánh 28-06-2017 1 22 0 2

[Thơ]

Chùm thơ tình!

Chùm thơ tình!

Nguyễn Duy Khánh 14-06-2017 4 62 0 0

[Thơ]

Vô đề!

Vô đề!

Nguyễn Duy Khánh 29-05-2017 1 11 0 3

[Thơ]