Nguyễn Duy Khánh

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 4
Tổng số chương: 4
Tổng số lượt đọc: 62
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 4
Số tác phẩm đã đọc: 26

Thu Hà Nội trong tôi!

Thu Hà Nội trong tôi!

Nguyễn Duy Khánh 27-09-2017 1 12 0 1

[Thơ tình]

Em lấy chồng!

Em lấy chồng!

Nguyễn Duy Khánh 29-07-2017 1 14 1 0

[Thơ tình]

Vô đề!

Vô đề!

Nguyễn Duy Khánh 28-06-2017 1 23 0 2

[Thơ]

Vô đề!

Vô đề!

Nguyễn Duy Khánh 29-05-2017 1 13 0 3

[Thơ]