Nguyễn Văn Tú

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 1
Tổng số chương: 1
Tổng số lượt đọc: 108
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 1
Số tác phẩm đã đọc: 13

Chuyện hôm qua

Chuyện hôm qua [Còn tiếp]

Nguyễn Văn Tú 06-01-2019 1 108 1 0

[Truyện ngắn]