Ninh Thị Thảo

Tham gia từ: 11 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 10
Tổng số lượt đọc: 198
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 3
Số tác phẩm đã đọc: 7
Là người thích viết...

Anh em thì đã sao...!

Anh em thì đã sao...! [Còn tiếp]

Ninh Thị Thảo 29-08-2017 21 156 1 7

[Truyện ngôn tình (dài tập)]

Sen trên cạn!

Sen trên cạn! [Còn tiếp]

Ninh Thị Thảo 28-08-2017 2 42 1 1

[Truyện dài tập.]