Nobi Ta

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 7
Tổng số chương: 7
Tổng số lượt đọc: 405
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 0

Gợi nhớ quê hương

Gợi nhớ quê hương

Nobi Ta 19-03-2017 1 117 0 0

[Thơ]

Tôi phải làm sao

Tôi phải làm sao

Nobi Ta 18-03-2017 1 57 0 0

[Thơ]

Bao giờ cho đến bình yên

Bao giờ cho đến bình yên

Nobi Ta 18-03-2017 1 91 0 0

[Thơ]

Giấc mơ sum vầy

Giấc mơ sum vầy

Nobi Ta 17-03-2017 1 9 0 0

[Thơ]

Đành thôi, ta xa nhau

Đành thôi, ta xa nhau

Nobi Ta 17-03-2017 1 39 0 0

[Thơ]

Nếu không gặp em

Nếu không gặp em

Nobi Ta 15-03-2017 1 76 0 0

[Thơ]

Mùa thu không trở lại

Mùa thu không trở lại

Nobi Ta 12-03-2017 1 16 0 0

[Thơ]