Phương Nhi

Tham gia từ: 9 tháng trước
Tổng số tác phẩm: 9
Tổng số chương: 9
Tổng số lượt đọc: 318
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 3
Số tác phẩm đã đọc: 8
Chỉ đơn giản là thả lòng mình trôi theo từng con chữ...

Tình đầu, tình đau

Tình đầu, tình đau

Phương Nhi 11-05-2017 1 51 1 3

[Tản văn]

Trách

Trách

Phương Nhi 24-04-2017 1 17 0 0

[Thơ]

Nắng vỡ

Nắng vỡ

Phương Nhi 01-03-2017 1 27 0 0

[Thơ]

Buông

Buông

Phương Nhi 25-02-2017 1 36 0 0

[Tản văn]

Xin lỗi

Xin lỗi

Phương Nhi 25-02-2017 1 74 1 2

[Tản văn]

Hỏi

Hỏi

Phương Nhi 25-02-2017 1 18 0 2

[Thơ]

Lạc cảm xúc

Lạc cảm xúc

Phương Nhi 24-02-2017 1 23 0 0

[Thơ]

Cớ gì?

Cớ gì?

Phương Nhi 24-02-2017 1 24 1 0

[Thơ]

Giận lòng

Giận lòng

Phương Nhi 24-02-2017 1 48 2 0

[Thơ]