Phạm Hùng Mộc Châu

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 1
Tổng số chương: 2
Tổng số lượt đọc: 124
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 0

CON CHÓ HUYỀN ĐỀ

CON CHÓ HUYỀN ĐỀ

Phạm Hùng Mộc Châu 31-03-2017 2 124 1 0

[Truyện ngắn]