Phạm Hồng Hà

Tham gia từ: 3 năm trước
Tổng số tác phẩm: 10
Tổng số chương: 10
Tổng số lượt đọc: 450
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 0

Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 10 0 0

[Thơ]

Thương mẹ

Thương mẹ

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 11 0 0

[Thơ]

Tuổi mộng mơ

Tuổi mộng mơ

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 31 0 0

[Thơ]

Quen Long

Quen Long

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 4 0 0

[Thơ]

Này! Cô gái

Này! Cô gái

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 289 1 1

[Thơ]

Anh

Anh

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 9 1 1

[Thơ]

Nghề giáo

Nghề giáo

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 20 0 0

[Thơ]

Tôi đã từng

Tôi đã từng

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 18 0 0

[Thơ]

Nghề giáo viên

Nghề giáo viên

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 40 0 0

[Thơ]

Mẹ ơi!

Mẹ ơi!

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 18 0 0

[Thơ]