Phạm Hồng Hà

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 10
Tổng số chương: 10
Tổng số lượt đọc: 224
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 0

Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 8 0 0

[Thơ]

Thương mẹ

Thương mẹ

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 9 0 0

[Thơ]

Tuổi mộng mơ

Tuổi mộng mơ

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 22 0 0

[Thơ]

Quen Long

Quen Long

Phạm Hồng Hà 13-03-2017 1 3 0 0

[Thơ]

Này! Cô gái

Này! Cô gái

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 105 1 1

[Thơ]

Anh

Anh

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 8 1 1

[Thơ]

Nghề giáo

Nghề giáo

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 13 0 1

[Thơ]

Tôi đã từng

Tôi đã từng

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 12 0 0

[Thơ]

Nghề giáo viên

Nghề giáo viên

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 28 0 0

[Thơ]

Mẹ ơi!

Mẹ ơi!

Phạm Hồng Hà 12-03-2017 1 16 0 0

[Thơ]