Phạm Thị Khánh Giang

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 2
Tổng số lượt đọc: 77
Số người theo dõi: 1
Số bình luận: 0
Số tác phẩm đã đọc: 4

Chuyện của kẻ chia tay

Chuyện của kẻ chia tay

Phạm Thị Khánh Giang 16-06-2017 1 34 1 0

[Nhật kí]

Khóc hay... ?

Khóc hay... ?

Phạm Thị Khánh Giang 24-02-2017 1 43 1 0

[Thơ]