Phạm Văn Trường

Tham gia từ: 1 năm trước
Tổng số tác phẩm: 2
Tổng số chương: 18
Tổng số lượt đọc: 2280
Số người theo dõi: 0
Số bình luận: 6
Số tác phẩm đã đọc: 2

Đao Trung Chi Vương

Đao Trung Chi Vương [Còn tiếp]

Phạm Văn Trường 17-03-2018 31 1070 2 8

[Kiếm hiệp]

Phong Vân Quyển 4 Đại Kiếp

Phong Vân Quyển 4 Đại Kiếp

Phạm Văn Trường 16-04-2017 7 1210 4 4

[Kiếm hiệp]